Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
345 20.06.2008 12:36 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS KADR I PŁAC
344 20.06.2008 12:36 admin usunięto publikację INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
343 20.06.2008 12:36 admin usunięto publikację PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY - nieobjęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na:
342 29.04.2008 09:15 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
341 29.04.2008 09:15 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS KADR I PŁAC
340 23.04.2008 11:33 admin zmodyfikowano publikację Przedmiot działanlności
339 23.04.2008 11:33 admin zmodyfikowano publikację Przedmiot działanlności
338 23.04.2008 11:32 admin usunięto publikację Przedmiot działalności
337 23.04.2008 11:29 admin usunięto publikację Przedmiot działalności
336 23.04.2008 11:29 admin zmodyfikowano publikację Przedmiot działalności
335 23.04.2008 11:28 admin zmodyfikowano publikację Przedmiot działalności
334 23.04.2008 11:27 admin dodano publikację Przedmiot działalności
333 22.04.2008 12:52 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
332 22.04.2008 12:51 admin dodano publikację INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
331 22.04.2008 12:49 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
330 27.03.2008 14:13 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
329 27.03.2008 14:12 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
328 27.03.2008 14:11 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
327 26.03.2008 12:57 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (Świadczenie usług ochrony mienia Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu w 2008 r.
326 25.03.2008 08:02 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
325 25.03.2008 07:49 admin dodano publikację PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY - nieobjęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na:
324 17.03.2008 09:51 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM (Świadczenie usług ochrony mienia Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu w 2008 r.
323 13.03.2008 10:07 admin zmodyfikowano publikację INFORMACJA
322 13.03.2008 10:01 admin dodano publikację OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
321 13.03.2008 08:48 admin usunięto publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /Zakup i dostawa paliw płynnych dla Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu/
320 13.03.2008 08:48 admin usunięto publikację PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO ( Zakup i dostawa paliw płynnych dla Miejskich Składowisk Odpadów w Raciborzu)
319 25.01.2008 12:08 admin usunięto publikację OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM /Dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego traktora wraz z osprzętem (kosiarka, zamiatarka) dla Miejskich Składowi
318 25.01.2008 12:07 admin usunięto publikację INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z Miejskich Składowisk Odpa
317 25.01.2008 12:07 admin usunięto publikację PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO (Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych z Miejskich Składowisk
316 21.01.2008 13:47 admin dodano publikację ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIE /dot.: pytań do postepowania na " Dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego traktora wraz z osprzętem (kosiarka, zamiatar