Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Struktura własności i majątek


W Spółce 100% udziałów posiada Gmina Żory, która jest właścicielem ZTK Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.711.000,00 zł.