Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
2395 18.10.2017 12:12 abacinskapaszek Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/18/2017
2394 18.10.2017 12:08 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - PARAMETRY TECHNICZNE
2393 18.10.2017 12:07 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2392 18.10.2017 12:07 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
2391 18.10.2017 12:06 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ DOSTAW
2390 18.10.2017 12:06 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY
2389 18.10.2017 12:05 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDZ
2388 18.10.2017 12:05 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY
2387 18.10.2017 12:05 abacinskapaszek Dodano załącznik SIWZ
2386 18.10.2017 12:04 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2385 18.10.2017 12:03 abacinskapaszek Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/17/2017
2384 18.10.2017 11:57 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2383 18.10.2017 11:57 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2382 18.10.2017 11:56 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - PARAMETRY TECHNICZNE
2381 18.10.2017 11:54 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2380 18.10.2017 11:53 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
2379 18.10.2017 11:52 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ DOSTAW
2378 18.10.2017 11:50 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY
2377 18.10.2017 11:50 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDZ
2376 18.10.2017 11:49 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY
2375 18.10.2017 11:48 abacinskapaszek Dodano załącznik SIWZ
2374 18.10.2017 11:47 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2373 18.10.2017 11:46 abacinskapaszek Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/16/2017
2372 19.09.2017 12:22 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2371 19.09.2017 12:21 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2370 18.09.2017 11:26 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2369 18.09.2017 11:25 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2368 15.09.2017 11:19 abacinskapaszek Zmieniono przetarg
2367 15.09.2017 11:15 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2366 15.09.2017 11:14 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ