Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
1665 13.10.2016 07:56 ekukuczka Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY
1664 06.10.2016 11:19 mmathiak Zmieniono publikację Struktura organizacyjna
1663 06.10.2016 11:03 mmathiak Zmieniono dane użytkownika ekukuczka
1662 05.10.2016 08:37 ekukuczka Zmieniono przetarg
1661 05.10.2016 08:36 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIKI NR 13,14,15,16,17
1660 05.10.2016 08:35 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ- decyzja w sprawie podziału nieruchomości
1659 05.10.2016 08:34 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ- decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów
1658 05.10.2016 08:33 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 10- decyzja o pozwoleniu na budowę
1657 05.10.2016 08:32 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ- wykaz osób
1656 05.10.2016 08:32 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ- wykaz robót budowlanych
1655 05.10.2016 08:31 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ- wzór informacji dot. obowiązku podatkowego
1654 05.10.2016 08:30 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej
1653 05.10.2016 08:29 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.
1652 05.10.2016 08:28 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu
1651 05.10.2016 08:27 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ- JEDZ- dokument jednolity plik w formacie XML
1650 05.10.2016 08:26 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
1649 05.10.2016 08:25 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ- WZÓR UMOWY
1648 05.10.2016 08:25 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTY
1647 05.10.2016 08:24 ekukuczka Dodano załącznik SIWZ
1646 05.10.2016 08:24 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1645 05.10.2016 08:22 ekukuczka Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY
1644 04.10.2016 10:52 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W WERSJI EDYTOWANLEJ
1643 04.10.2016 10:52 ekukuczka Dodano załącznik SIWZ
1642 04.10.2016 10:51 ekukuczka Dodano przetarg ZIMOWE UTRZYMANIE DZIELIC MIASTA ŻORY W SEZONIE 2016/2017
1641 29.09.2016 11:00 ekukuczka Dodano załącznik ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
1640 29.09.2016 10:59 ekukuczka Zmieniono przetarg
1639 29.09.2016 10:24 ekukuczka Dodano załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
1638 29.09.2016 10:24 ekukuczka Zmieniono przetarg
1637 28.09.2016 09:32 ekukuczka Dodano załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
1636 28.09.2016 09:32 ekukuczka Zmieniono przetarg