Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Rejestr zmian

ID Data zmiany Użytkownik Operacja Tytuł
2965 24.07.2018 09:08 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2964 24.07.2018 09:06 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
2963 24.07.2018 09:05 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ DOSTAW
2962 24.07.2018 09:03 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM
2961 24.07.2018 09:02 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 - JEDZ
2960 24.07.2018 09:01 abacinskapaszek Dodano załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
2959 24.07.2018 09:00 abacinskapaszek Dodano załącznik SIWZ
2958 24.07.2018 08:58 abacinskapaszek Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2957 24.07.2018 08:57 abacinskapaszek Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/14/2018
2956 20.07.2018 07:58 ekukuczka Dodano załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2955 20.07.2018 07:58 ekukuczka Zmieniono przetarg
2954 20.07.2018 07:57 ekukuczka Dodano załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2953 20.07.2018 07:57 ekukuczka Zmieniono przetarg
2952 16.07.2018 06:27 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2951 16.07.2018 06:27 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
2950 16.07.2018 06:26 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB
2949 16.07.2018 06:26 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
2948 16.07.2018 06:26 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY
2947 16.07.2018 06:25 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - JEDZ
2946 16.07.2018 06:25 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY
2945 16.07.2018 06:25 ekukuczka Dodano załącznik SIWZ
2944 16.07.2018 06:24 ekukuczka Dodano załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2943 16.07.2018 06:24 ekukuczka Dodano przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/13/2018
2942 16.07.2018 06:13 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2941 16.07.2018 06:12 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 6 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
2940 16.07.2018 06:12 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB
2939 16.07.2018 06:11 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
2938 16.07.2018 06:11 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 3 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY
2937 16.07.2018 06:10 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - JEDZ
2936 16.07.2018 06:10 ekukuczka Dodano załącznik ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY