Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZP/01/2020

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. "KOMPLEKSOWA BUDOWA DWÓCH WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (BUDYNEK 1-2 ORAZ BUDYNEK 3) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, SIECIAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ŻORACH W REJONIE ALEI ZJEDNOCZONEJ EUROPY"

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 04.12.2020 godz. 12:00

Załączniki

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - JEDZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - KLUCZ PUBLICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 03.11.2020 R.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 06.11.2020 R.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 19.11.2020 R.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 23.11.2020 R.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAWIĄZANIA OFERTĄ

WNOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI WADIUM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
28-11-2020 16:30 treść Marzena Głodowska Marzena Głodowska
26-10-2020 13:53 treść Marzena Głodowska Marzena Głodowska