BIP Strona główna Biuletyn Informacji publicznej www.bip.gov.pl
zamknij
Istotna informacja: ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeżli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Wyszukiwanie:
ZTK
Menu przedmiotowe
Strona główna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
naglowek
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach przy ul. Okrężnej 5 ogłaszają przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1.Przedmiotem przetargu jest wyodrębniona ze struktury Organizatora, zorganizowana pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym zorganizowana część przedsiębiorstwa Organizatora przeznaczona funkcjonalnie do prowadzenia działalności w zakresie usług pogrzebowych (dalej- ZCP Zakład pogrzebowy).
2.W skład ZCP Zakład pogrzebowy wchodzą min.:
a.prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 3018/138 i 3019/138 o łącznej powierzchni 0,1535 ha, zlokalizowanej w Żorach przy ulicy Komunalnej 3, dla której Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi księgę wieczystą
nr GL1X/00017258/5, zabudowanej budynkiem użytkowym (zakładem pogrzebowym) o powierzchni użytkowej 251,30 m2, po generalnym remoncie wykonanym w 2016 r.; z pomieszczeniami specjalnymi: (i) pomieszczeniem chłodni wraz z wyposażeniem, (ii) pomieszczeniem prosektoryjnym i przygotowania zwłok wraz z wyposażeniem, (iii) kaplicą,
b.prawo własności w zakresie ruchomości- wyciąg z raportu z wyceny wskazanych środków majątku trwałego z dnia 21 grudnia 2017 r., opracowanego przez mgr Dorotę Przybyłkę- załącznik nr 1 do Regulaminu,
3.Dokładny skład ZCP Zakład pogrzebowy określa: regulamin przetargu wraz z załącznikami.
4.Podmioty zainteresowane uczestnictwem w powyższym przetargu powinny:
1)zapoznać się z regulaminem przetargu zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu oraz wymaganej zawartości oferty dostępnym na stronie internetowej www.bip.ztkzory.pl w zakładce ogłoszenia.
2)najpóźniej do dnia 10.05.2018 r. do godziny 12:00
a.złożyć ofertę spełniającą wymagania określone w Regulaminie,
b.złożyć wraz z ofertą wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie,
c.wpłacić wadium w kwocie i na warunkach określonych w Regulaminie.
5.Termin do składania ofert upływa w dniu 10.05.2018 r. o godzinie 12:00.
6.Oferty można składać osobiście w siedzibie Organizatora w sekretariacie, za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzona pieczęcią Organizatora.
7.Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, z umieszczonym na kopercie dopiskiem: ?Oferta w ramach przetargu na sprzedaż ZCP Zakład pogrzebowy. Nie otwierać przed dniem 10.05.2018 r., godzina 13:00?.
8.Oferty niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, w tym oferty niekompletne, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
[wadium]
9.Wadium wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).
[cena wywoławcza]
10.Organizator ustala cenę wywoławczą ZCP Zakład pogrzebowy w kwocie 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) (dalej- Cena wywoławcza).
[procedura przetargowa]
11.Procedura przetargowa jest dwuetapowa i składa się z:
a.etapu pisemnego- złożenie ofert,
b.etapu ustnego- negocjacje.
12.Organizator przetargu tj. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przetargu lub unieważnienia przetargu, bez uzasadnienia i bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
UWAGA!Organizator informuje wszystkich zainteresowanych, że wyłącza z zakresu przetargu na sprzedaż ZCP Zakład pogrzebowy niezabudowaną nieruchomość gruntową - działkę nr 3019/138 i w tym zakresie unieważnia przetarg.Jednocześnie Organizator informuje, że:? w pozostałym zakresie ogłoszenie pozostaje aktualne, przy czym z projektu umowy sprzedaży, a także innych załączników wykreśla się odpowiednio dane dotyczące nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 3019/138,? cena wywoławcza oraz termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załączniki:
- REGULAMIN PRZETARGU [rozmiar: 2636 kb]pobierz
- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU- WYCIĄG Z RAPORTU Z WYCENY ŚRODKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO [rozmiar: 1258 kb]pobierz
- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU- OPERAT SZACUNKOWY Z DNIA 21.12.2017R. [rozmiar: 11107 kb]pobierz
- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU- LISTA STANOWISK PRACY [rozmiar: 130 kb]pobierz
- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU- WZÓR OŚWIADCZENIA W PRZEDMIOCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZCP ZAKŁAD POGRZEBOWY [rozmiar: 186 kb]pobierz
- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU- WZÓR OŚWIADCZENIA W PRZEDMIOCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH [rozmiar: 166 kb]pobierz
- ZAŁĄCZNIK NR 6 DO REGULAMINU- PROJEKT UMOWY SPRZEDAZY ZCP ZAKŁAD POGRZEBOWY [rozmiar: 3998 kb]pobierz
- ZAŁĄCZNIK NR 7 DO REGULAMINU - ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI [rozmiar: 329 kb]pobierz
- INFORMACJA DLA OFERENTÓW Z DNIA 23.04.2018 R. [rozmiar: 248 kb]pobierz
- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU [rozmiar: 209 kb]pobierz
Data dodania: 24-06-2008 15:50:16
Autor: Edyta Kukuczka, edyta.kukuczka@ztkzory.pl
Publikujący: Edyta Kukuczka, edyta.kukuczka@ztkzory.pl
Modyfikujący: Edyta Kukuczka, edyta.kukuczka@ztkzory.pl
Ostatnia modyfikacja: 04-12-2018 14:23:19
Odwiedzin: 7290

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik dol_dlugiSkocz do góry